Historia
Lokalizacja
Podstawy prawne

 
Siedziba firmy mieści się w Miliczu przy ul. Stawnej 11a, zakład ma charakter zwarty.
Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o statut zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000061051.

Z uwagi na przystosowanie miejsc pracy w naszej firmie dla osób niepełnosprawnych w 1992 roku uzyskaliśmy status Zakładu Pracy Chronionej.

Zatrudniamy ok. 200 osób w tym ponad 160 osób niepełnosprawnych, zaliczanych do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Firma Texsim ma uregulowane prawa własności notarialną umową sprzedaży.

Polityka prywatności.